ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ


Intranet


Training

Newsletter (GR)

ΕΡΓΟ

Το ευρωπαϊκό έργο "KAZI" στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μεταναστών στις εργασιακές σχέσεις τους λόγω των πολιτιστικών διαφορών.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους μετανάστες, σε συναδέρφους και σε εργοδότες/ προϊστάμενους μεταναστών.

Οι τρεις ομάδες-στόχοι θα μπορούν να καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον άλλον, θα ελαχιστοποιήσουν τις διαμάχες μεταξύ τους, θα μάθουν να λύνουν εύκολα τις παρεξηγήσεις, θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα της εργασίας τους και θα βελτιώσουν γενικά το εργασιακό κλίμα.

Η εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί στον εργασιακό χώρο ή σε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σε οργανισμούς εκπαίδευσης μεταναστών.

 

Στόχοι

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι ενδιαφερόμενοι τη διαφορετικότητα στη νοοτροπία και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες στον εργασιακό χώρο όπως: «δικαιώματα και ευθύνες στις εργασιακές σχέσεις», «πρώτη μέρα στη δουλειά», «τυπικότητα και συνέπεια στην εργασία», «κώδικας ενδυμασίας», «γλώσσα του σώματος», «διατροφικές συνήθειες», «θρησκεία στον εργασιακό χώρο», «εποικοδομητική διαπραγμάτευση» και «καλή συνεργασία με τους συναδέρφους και τους εργοδότες».

 

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση έχει δύο μορφές, εξ αποστάσεως (e-learning) και σε τάξη. Και στις δύο περιπτώσεις κάθε ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ικανότητας.

Ακολουθείται η μεθοδολογία ενεργούς και βιωματικής μάθησης.

Κάθε συμμετέχω που ολοκληρώνει επιτυχώς την εκπαίδευσης θα λαμβάνει ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης στο οποίο θα περιγράφονται οι ενότητες που παρακολούθησε και τα μαθησιακά αποτελέσματα που απέκτησε.

 


Σας αρέσει αυτό το δικτυακό τόπο;*
Θα συνιστούσα αυτό το δικτυακό τόπο;*

 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 538406-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “KAZI”

LLP